Паметна клупа мини Идеално за трговски центри,
паркови за малопродажба, кампуси...
Повеќе
Паметна клупа 1 Идеално за улици, плоштади,
шеталишта и паркови...
Повеќе
Паметна клупа 2 Идеални за замена на стари клупи, прометни локации и модерни
урбани области како што се деловни кампуси...
Повеќе

Зошто Strawberry Energy паметна клупа?

Иновација

Меѓународно признат иноватор на паметни градови

Награди

Повеќе награди за дизајн и иновации

Kлиенти

Список на клиенти од висок профил

Комерцијални мрежи

Комерцијални мрежи за паметни клупи во Лондон и Белград

Распространетост

Присутни сме во 50 градови и 25 земји, но не застануваме тука

Wi-Fi интернет и Почетна страна

Платформа за хиперлокално рекламирање

Креирајте, менувајте и испраќајте пораки што се менуваат секој ден зависно од потребите на Вашата компанија, а така најбрзо преку реклама со поголем ефект да допрете до крајниот корисник.

Нашите проекти

Ова се дел од нашите успешно реализирани проекти.

Што велат клиентите?

Најнови вести

Апликација со која може да ги следете мерењата од паметната клупа

Температура

Влажност на воздухот

Притисок на воздух

Бучава

CO2